Gjej mësuesin tënd të MT tani

"Asgjë nuk më ka hapur sytë siç ka bërë Meditimi Transcendental. Më ka bërë më të qetë dhe të lumtur dhe, epo më ka dhënë pak paqe dhe qetësi në atë ç'ka është një jetë tejet kaotike!"

Hugh Jackman

Seancë informuese nga një
mësues i çertifikuar MT

(1 orë)

Do të zbuloni:

  • Pse MT është kaq efektive për stresin dhe ankthin
  • Çfarë ndodh gjatë MT -Pse çdokush mund ta praktikojë MT
  • Pse MT funksionon që në fillim
  • Si MT është ndryshe nga meditimet e tjera

Pas seancës informuese ju mund të bëni një bisedë personale me një mësues të çertifikuar të MT.

MËSUES/E TEJET I/E TRAJNUAR
INSTRUKSION PERSONAL
MËSOHET NË NJË JAVË
DOBI TË MENJËHERSHME,
TË FUQISHME

Mësojeni MT

(4 ditë të njëpasnjëshme)

Dita 1:
Instruksioni personal (1-2 orë).

Instruksion personal mbi teknikën MT me një mësues MT të çertifikuar.

Tarifa për kursin e MT kërkohet në këtë etapë.

Dita 2 deri në 4:
Seanca me grupe të vogla (1-1.5 orë)

Drejtim dhe instruksion shtesë mbi teknikën e MT bazuar në eksperiencën tuaj personale.

Seanca pasuese

(1 orë)

Sapo të keni mësuar MT do të keni gjithçka që ju nevojitet për të medituar siç duhet.

Përgjatë gjashtë muajve të parë ne rekomandojmë "kontrolle meditimi" falas mujore në grup apo personale për të siguruar që MT është i thjeshtë dhe e kënaqshëm dhe po përfitoni të gjitha dobitë.

ME KOSTO EFEKTIVE
VAZHDON GJATË GJITHË JETËS

Bëj hapin e parë
Eja në një seancë informuese

Ose na kontaktoni për një takim

Seinfeld

"MT është një karikues për trupin dhe mendjen"

Buzzfeed does TM:

"Ndihem më pak në ankth & më shumë si vetvetja"