Gjej mësuesin tënd të MT tani

Përfshin

Instruksion personal

Dobi për gjithë jetën

Mbështetje dhe shqyrtim i vazhdueshëm

Pagesa një herë

• Të rriturit- €200

• Studentët me kohë të plotë - €100

• Fëmijët <10 vjec - €60

• Familje (2 prindërit + 2 fëmijët) - €330

Kurse të përshatura sipas kërkesës dhe në grup

Ne gjithashtu mundësojmë instruksion privat, në grupe, kurs në mjediset e vetë bizneseve apo institucioneve edukuese. Ju lutem të na kontaktoni për detajet.

Grante dhe bursa

Qëllimi ynë është ta bëjmë teknikën e MT të mundur për këdo. Çdo qendër lokale MT ofron një plan pagese, po ashtu dhe grante (ndihma financiare të pjesshme) ose bursa të pjesshme për ata që përballen me vështirësi financiare. Për më shumë informacion, kontaktoni me mësuesin tuaj lokal të meditimit.

Një organizatë jo fitimprurëse.

Meditimi Transcendental® i themeluar nga Maharishi Mahesh Yogi® është në dispozicion në Shqipëri vetëm nga 'Meditimi Transcendental i Shqiperise', një shoqatë e regjistruar me nr. 3673, dhe në Kosovë nga 'Meditimi Transcendental i Kosovës', një shoqatë e regjistruar me nr. 5114695-6.

David Lynch foundation

"Shërimi i traumës dhe Transformimi i Jetëve"

Ndihma e atyre në nevojë

Organizata jonë në bashkëpunim me organizatat botërore të Meditimit Transcendental promovojnë teknikën e MT për të mbështetur programet e: rinisë në rrezik, të pastrehët, të burgosurit dhe të tjerë njerëz në nevojë. Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni faqen e internetit të Fondacionit David Lynch. David Lynch Foundation

Bëj hapin e parë
Eja në një seancë informuese

Ose na kontaktoni për një takim