Përdorimi i Cookies

Çfarë janë Cookies?

Cookies janë dosje të vogla të shkruara që përmbajnë asgjë më shumë sesa shkronja dhe numra që janë shkarkuar nga kompjuteri juaj kur ju hyni dhe përdorni faqe të caktuara në internet. Cookies i lejojnë faqeve të njohin pajisjet dhe të paraqesin në mënyrë të përshtatshme përmbajtjen.

Kjo faqe ju ofron informacione të qarta për mënyrën se si faqja përdor cookies, si mund t'i ç'aktivizoni (nëse dëshironi) dhe efektet e këtij veprimi. Për më shumë informacion se çfarë janë cookies dhe si përdoren në internet, ju lutemi shikoni nformacionin në faqen e pavarur All About Cookies dhe artikullin në Wikipedia mbi cookie HTTP.

Prano/Ç'aktivizo të gjitha cookies

Ne rekomandojmë që të pranoni të gjitha cookie-t nga faqja jonë, meqë ato janë përzgjedhur për të rritur funksionalitetin dhe shërbimin ofruar ndaj jush. Nëse ju ç'aktivizoni ndonjë nga këto cookies atëherë juve mund t'iu dobësohet funksionaliteti i faqes dhe nuk do të mund të eksploroni të gjitha opsionet në mënyrën që janë projektuar për t'u shijuar.

Nëse dëshironi të ç'aktivizoni këto cookies, ju rekomandojmë që të vendosni motorrin tuaj të kërkimit për të ç'aktivizuar cookies për www.tm.org/uk. Në përgjithësi, opsioni shfaqet nën "Tools" ose "Settings" në një seksion të quajtur "Privacy" dhe është intuitive. Motorre të ndryshëm kërkimi e sigurojnë ndryshe këetëe opsion kështu që ju lutem referojuni seksionit të ndihmës të motorrit tuaj të kërkimit për informacion të detajuar. Përndryshe, kërkimi në internet për "Ç'aktivizimin e cookies me X browser" ku X është emri i motorrit tuaj të kërkimit.

Ne nuk mund të pranojmë përgjegjësi për çfarëdo niveli të ulur të shërbimit nëse zgjidhni të ç'aktivizoni cookies.